۱۲ ایده برای آموزش نقاشی ساده روی بوم؛ دکوراسیون خانهتان را بهروز کنید – چطور

یک نقاش حرفهای وظیفهای بیش از رنگ آمیزی دیوارها دارد؛ او با مهارت خود در نقاشی ساختمان، سعی در جان بخشیدن و دمیدن روح در دیوارهای بیجان ساختمان دارد. در ادامه تصاویری از آموزش مرحله به مرحله نقاشی ساده برای کودکان را مشاهده می نمایید که این تصاویر می توانند بهترین الگو برای شما عزیزان در جهت آموزش دادن نقاشی به کودکان باشند. طول و تعادل مداد و شکل آن می تواند در نقاشی شما موثر باشد. یک جمله معروف از پیکاسو هست که میگه : «چهار سال طول کشید تا مثل رافائل نقاشی کنم، اما یک عمر طول کشید تا مثل یک کودک نقاشی کنم.» این یعنی نقاشی کودکانه اصلا بنه معنی نقاشی های ساده و پیش پا افتاده و بی معنی نیست . هنگامی که کودک میپندارد ریاضی و نقاشی با یکدیگر تناسب دارند، پس این دو، یکی میشود و به خدمت کودک در میآید. همه چیز مانند صحنه یک نمایش بازگو میشود. بیگمان او نکوشیده است تا خودش را مانند تصویر منعکس شده در یک آینه تمام قد، به تصویر بکشد و سپس بخواهد شناخت و دانش در مورد خودش را از راه آفرینش یک نماد به بزرگی مدرسه، بازگو کند. گاهی در این خط خطیهای بیهدف، کودک دوست دارد تصویر کشتی، انسان، خانه و یا خودش را پیدا کند.

در واقع کودکی که در کنار مدرسه زندگی میکند، ساختمان مدرسه را از زاویه دید خودش نقاشی کرده است. کودکان ممکن است در آموختن هنر، گاهی قانون شکنی کنند و چیزی بیافرینند که آمیختهای از مراحل متفاوت باشد. در این برهه از زمان که عصر روشنگری نیز نام دارد، ایده آل های دموکراسی دیگر بار مورد توجه قرار گرفت چرا که در این زمان جامعه تا حدودی از زیر بار سلطنت مطلق آزاد شده بود. ایده های بینظیری در اختیار شما قرار دهیم . نقاشی ساختمان با غلطک در زمانی کوتاه، سطحی یکدست را به شما تحویل میدهد؛ اما رنگ زدن گوشهها و گچبریها با آن دشوار است. اگر فرزند شما نیز به نقاشی و رنگ آمیزی کودکان علاقه مند است، بهتر است شما وی را در جهت یادگیری بهتر کمک کنید. هیچ مفهومی از پرسپکتیو و فضاسازی در این نقاشیها وجود ندارد. وجود برندهای مختلف رنگ برای نقاشی ساختمان میتواند گیجکننده باشد. یکی از روشهای سودمند برای تفسیر این دو سلیقه نقاشی، اندیشیدن به این موضوع است که کودکان چگونه تجربههایشان را بازتولید میکنند. منصور ایمانی هنرمند عرصه نقاشی، زاده سال هزار و سیصد و پنجاه و شش دارفانی را وداع گفت.

کودکان شش تا نه ساله، میکوشند شکلها را منظمتر ترسیم کنند. در مورد مرحلههای بالندگی تصویری کودکان از مرحلهی خط خطی از راه نمادها و شکلها تا واقع گرایی بصری تحیقیقات بسیاری انجام شده است. در واقع این شکلها پیشتر از «من»، «مامان من» و «بابای من» پدید میآیند. کودکان آگاهی کافی از گردن خود ندارند و اندازهی سرشان را در مقایسه با دیگر اعضای بدن، بزرگ احساس میکنند. ماکان بند سعی کرده تا در این آهنگ حس و احساس خود را به خوبی بیان کند و با انتشار نقاشی بتواند دوباره جای پای خود را در دنیای موسیقی محکمتر کند. نقاشیهای کودکان بازتاب احساس آنان به خودشان است و نباید مانند چیزهای واقعی باشند. نخستین شکل در خط خطیهای کودک که میتوان باز شناخت و کودک آنها را آگاهانه ترسیم میکند، شکلهای دایره و بیضی است. کودک خردسال دو تا چهارساله، با خط خطی نقاشی میکند. کم و بیش هنگامی که کودک خردسال نقاشی میکند، چند لحظه اول، خط خطی میکند و سپس با تمرکز نقاشی میکند.

این نقاشی در سرشتش نمایانگر نقاشی کودک پنج ساله است مگر نقاشی ساختمان دبستان که بسیار هوشمندانه ترسیم شده و قابل تامل است. با این حال آشنایی با مدل های نقاشی ساده برای کودکان و والدین آنها می تواند نقش مثبتی در آموزش و یادگیری بهتر داشته باشد. اما به طور کلی می توان گفت رنگ ساختمان روغنی و نیمه روغنی، آکرلیک و همچنین مولتی کالر نسبت به رنگ های پلاستیکی به دلیل ویژگیهای بهتر از قیمت بالاتری برای نقاشی خانه برخوردار می باشند. هنگامی که کودک کاغذ و مداد شمعی در دست میگیرد، کم و بیش در نوبتهای نخست، خطهای تصادفی ترسیم میکند اما پس از چندی او میتواند مهارتاش را به اندازه کافی گسترش دهد تا خطهایی ساختارمند و آگاهانه ترسیم کند. اما اگر دنبال نقاشی خاصی نیستید به راحتی با نگاه کردن به تصاویر این نوشته نقاشی دلخواه خود را پیدا کنید. هم چنین میتوان نمونههایی را یافت که نشانگر این است که فعالیتها و درسهای دیگر دبستان، چگونه بر روی هنر و نقاشیهای کودکان تاثیر میگذارند. در نقاشیهای نمادین با موضوع انسان، رمز (کد) شناسه ویژهای به کار گرفته میشود و کم و بیش ناچاریم نقاشیها را چنین تفسیر کنیم که آنها یک واژه هستند. آشکار نیست چنین نقاشیهایی چه معنایی دارند و کوشش برای یافتن تفسیر و معنا درچنین نقاشیهایی گمراهکننده است.

دیدگاهتان را بنویسید