نقش حاجقاسم بر پیشانی مشهد

در مورد کیفیت نقاشی ساختمان با رنگ روغنی باید بگوییم که اولین نکته، در مورد خرید یک رنگ باکیفیت میباشد. نقاشی ساختمان با رنگ پلاستیک یکی از گزینههای بسیار محبوب در هنگام ساخت یا بازسازی ساختمان است. در حالیکه کودکان گوشهگیر بیشتر از یک یا دو رنگ استفاده نمیکنند. او با اشارهبه نقاشیکنونی یادآور میشود: هیچ دیواری برای نقاشیدیواری ساخته نشده است و ما از دیوارهای موجود در شهر استفاده میکنیم. نسل جوان حضور او را درک کردهاند، او را دوست دارند و به او بهعنوان یک اسطوره و دلاورمرد حماسی ایران عشق میورزند. منصوب از حس خود هنگام اجرای نقاشیدیواری برای سردار میگوید: حاجقاسم یک اسطوره ملی است و همه مردم نشان دادند که تا چه اندازه عاشق او و قدردان زحماتش هستند. او میگوید: اسم حاجقاسم انرژیبخش است و تصمیم و اراده را در فرد متجلی میکند؛ بنابراین برای رشد و بالندگی و توسعه کشورمان به این شخصیتها نیاز داریم.

افرادی، چون حاج قاسم جزو داشتههای فرهنگی ما هستند و باید از این گنجینهها برای ارتقای فرهنگی و رشد و بالندگی شهر و کشورمان بهره ببریم. در این تصاویر تلاش شد که تنها به چهره پرداخته نشود و درکنار آن از نمادهای دیگری هم استفاده شود. احمد منصوب درباره این نقاشی دیواری که در قالب دو تصویر اجرا شده است، میگوید: نقاشی موردنظر روی دو دیوار در مجاورت یکدیگر کشیده شده است که یکی ابعادی ۵در ۸ متر و دیگری ابعادی به اندازه ۴در ۸ متر دارد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که اگر لازم است برای خشک شدن رنگ، زمان زیادی مانند یک شبانه روز منتظر ماند، باید قلم مو و یا غلطک را به خوبی شست و یا آن ها را در یک کیسه پلاستیکی قابل باز شدن قرار داد تا رنگ روی موهای آن ها خشک نشود. ممکن است گاهی نقاشی کودکان کمی به از واقعیت باشد برای مثال خورشید را به رنگ آبی و یا کوه ها را به رنگ سبز بکشند. این هنرمند مشهدی که درکنار دیوارهای اصلی از دیوارهای جانبی هم برای نقاشی بهره برده است، میگوید: باتوجهبه فضای معماری تالار ابنسینا طوری طرحریزی کردیم که از دیوارهای باریک موجود هم استفاده و به قوت طرحها و بهترشدن کار کمک شود.

است. دراینباره از دستخط سردار با مضمون «داروی درد من شهادت است» استفاده شده است. برای اینکه به خوبی بتوانید نقاشی نما دیوار و در و پنجره را انجام دهید، بهتر است راه زیر را پیش بگیرید. در نهایت باید از ضربات مداد برای بازتاب چیزی که کشیده اید، استفاده کنید. در نهایت باید طبق دستورالعمل های ذکر شده در مقالات «راهنمای جامع انتخاب و استفاده از قلم مو نقاشی ساختمان» و «راهنمای جامع استفاده از غلطک رنگ برای نقاشی ساختمان» شسته و برای پروژه های بعدی نگه داشت. او ادامه میدهد: برای همه نقاشیها از زوایای مختلف و به لحاظ فنی به عکس توجه میکنم تا بتوانم بر ابعاد مختلف آن تسلط داشته باشم و اثر مطلوبی اجرا کنم. نقاشی کنونی هفتمین اثر نقاشیدیواری او در مشهد است. منصوب با اشارهبه نقاشی دیگر توضیح میدهد: حاجقاسم درحال تفکر نشان داده شده است. وارثان چنگیزخان مغول با قبول دین اسلام دست به تاسیس دولتهایی در ایران زدند و هنرمندان را به پایتختهای خود در تبریز و مراغه بردند. کتابهایی هم که وجود دارند؛ اطلاعات گستردهای را در اختیار هنرمندان ما قرار نمیدهند. با همه ضعف ها و کاستی های بی ینال ها، بایست اذعان کرد بر روند اثبات نقاشی نوگرا بی تاثیر نبود و پس از هشت سال توانست تعداد معدودی از هنرمندان نوگرا را با اهداف و انگیزه های قوی تری گرد هم آورد و به دستاوردهای نوینی برساند.

هنرمندان هم باتوجهبه تخصصی که دارند باید در این راه تلاش کنند و مسئولان نیز آنها را در این مسیر یاری دهند. مهم است که فقط با ۱ قطره رنگ شروع کنید؛ زیرا اینگونه از طراحی باید «قطرهای» به نظر برسد. به گفته این هنرمند در اجرای نقاشی از بهترین رنگهای اکریلیک موجود در ایران استفاده شده است تا درمقابل نور خورشید، باد و باران دوام داشته و سالهای سال ماندگار باشد. چهارراه دکترا منطقه پرترددی است و هر تصویر و رنگی که بر دیوار نقش بندد، بهطور قطع دیده خواهد شد. این هنرمند ادامه داد: شهیدسلیمانی نهتنها برای دفاع از مردم کشور خود، بلکه برای مردم مظلوم و آزاده جهان تلاش کرد و مردم نیز این موضوع را درک کردند و اگرچه بیشاز دو سال از شهادتش میگذرد، داغ هجران او بر دل کسی سرد نشده است و هر فردی هر کاری بتواند در گرامیداشت و بهرهمندی از تفکرات او انجام میدهد. در مورد بیان بهترین رنگ روغنی ساختمان باید بگوییم که هر یک از این 4 نوع مزایا و معایب خاص خود را دارند.

دیدگاهتان را بنویسید