نقاشی ایرانی: از غارنگاره ها تا مینیاتور – کجارو

کودک همانطور که اشیا را زنده فرض میکند، در نقاشی نیز خطوط و اشکال مختلف را جاندار حس میکند. ۴. تصویرسازی: در این مرحله کودک به کمک لکههای رنگ پدید آمده روی مقوا، سعی در به وجود آوردن تصویر میکند. با تقلید مخالف بودند و سعی داشتند در آثارشان از عناصر سنتی استفاده کنند. مولتی کالر درواقع رنگی است که دارای یک رنگ زمینه می باشد و چند رنگ دیگر مانند رگه هایی داخل آن رنگ زمینه وجود دارد؛ از رنگ مولتی کالر به سبب مقاوت بسیار بالای آن در برابر آلودگی می توان در رنگ کاری مکان های پر رفت و آمد نظیر مکان های عمومی استفاده کرد. با استفاده از سایه متوسط برای پسزمینه کوه و تاریکترین سایه برای کوه جلو، اثری زیبا خلق خواهید کرد. بوم را در کمنورترین سایه رنگ بزنید تا بهعنوان پسزمینه شما عمل کند. نقاشی بهصورت واژگون: این امر اغلب وقتی اتفاق میافتد که کودک شش یا هفت ساله میخواهد کوچهای را با تمام خانهها ترسیم کند. نقاشی، کودک را از تنشها رها میسازد و با موفقیت در نقاشی اعتمادبهنفس کودک بالا رفته و قدرت سازگاری او با محیط نیز زیاد میشود. با پرورش قدرت خلاقه در کودک میتوان مسیر زندگی او را به سمت موفقیت و پیشرفت هدایت کرد.

هنر کتابآرایی در زمان سلجوقیان، مغول و تیموریان پیشرفت زیادی کرد. دم پریدریایی نقاشی معروف و زیبایی است که میتوان بهسادگی آن را خلق کرد یا بهدلخواه تغییرش داد. برخی از ثروتمندان، بدون اینکه درکی از هدف نقاش برای خلق یک اثر هنری داشته باشند، خرید تابلوهای هنری را نوعی سرمایه گذاری راحت به حساب میآورند. در «اولین رویداد جایزه بزرگ نقاشی معاصر ایران»، آثار خلق شدهٔ نقاشی یا آثار میانرسانهای مرتبط با نقاشی پذیرفته خواهند شد. بالاتنه اگر باریک و لاغر کشیده شود، مشخصکننده این است که کودک از اندام خود ناراضی است یا ممکن است نشاندهنده ضعف جسمانی واقعی باشد (همان: ۱۰۳). وقتی که کودک میآموزد درختها دارای ریشه هستند، در نقاشیهایش درخت را با ریشهاش نشان میدهد. لذا بعد از کشیدن خانههایی که در مقابل او هستند، کاغذ را برمیگرداند و در طرف دیگر آن خانههایی رسم میکند که در پشت سرش قرار دارند. انواع رنگ اکریلیک برای نقاشی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد؟

ازاینرو برای انجام درست و عالی کار حتما به تمام این موارد توجه داشته باشید تا کار نقاشی ساختمان با رنگ روغنی به بهترین نحو صورت گیرد. روش کار کودک بصری نیست، بلکه ذهنی است (فراری، ۱۳۷۹: ۴۷). ایسنا: نگهبانی که چندی پیش روی تابلوی نقاشی ارزشمندی با خودکار چشم کشیده بود میگوید در زمان انجام اینکار فکر میکرده این اثر یک نقاشی کودک است. بعد از او لوئی شانزدهم آخرین فرد از دودمان بوربون بود که پادشاهی فرانسه را به عهده می گرفت. توجه داشته باشید که رنگی که انتخاب می کنید با وسایل و لوازم خانه هماهنگی داشته باشد. شیوههای آموزش به کودکان با توجه به مراحل سنی کودک، متفاوت است. کاربرد رنگ اپوکسی در نقاشی ساختمان با رنگهای قبل متفاوت است. با وجودی­که یافته­های باستان­شناسی در ایران، قدمت شیشه و تزئینات آن را ازهزاره دوم قبل از میلاد از منطقه شوش میداند، لیکن نقاشی بر پشت شیشه­های تخت که در ابتدا به عنوان عنصر معماری وسپس در قالب تابلوی تزئیناتی شناخته شده استبه دلیل کمبود منابع و تحقیقات، هنری وارداتی محسوب می­شودکه احتمال ورود آن را به ایران ازدوره صفویه از اروپای شرقی، هند و چین می­دانند که بلافاصله رنگ و بویی بومی به خود گرفته است.نقاشی پشت شیشه یکی از تکنیک­هایی تزئینی شیشه است که توانسته موزه­ای را به نام خود ایجاد و اختصاص دهد.تصاویر در نقاشی پشت شیشه همچون سایر هنر ایرانی از نقوش انسانی، گیاهی، حیوانی، هندسی و کتیبهالهام گرفته است.نقاشیهای به نمایش درآمده در این سبک از نقاشی­ها شامل موضوعات گوناگون و در زمینههای مختلف است.

دید واقعگرایانه. ۲. دید زیباییشناسی، مانند جلب نظر آنها به رگههای زیبای چوب، بافت در پوست درختان، چهرههای نژادهای مختلف انسانی و غیره. چنانچه تخیلات و رؤیاهای کودکان مورد بی توجهی، تمسخر یا بیهوده انگاشتن از جانب والدین و مربیان روبرو شود و آنها وادار به واقع بینی گردند، سرچشمهٔ خلاقیت آنها خشکیده می شود. والدین میتوانند با تعیین محلی برای کار کردن کودک خود، و تهیه لوازم مناسب برای او، در برانگیختن علاقه و رشد وی نقش مهمی ایفا کنند. احساس کودک به هر چیز رنگ تازهای میدهد (محمدی صبا، ۱۳۹۰: ۳۹). اینگونه برداشت، به کودک امکان میدهد که اشکال و رنگها را فاقد محتوای مخصوص حس کند. ۲. عارفنیا، فرشته، نقاشی کودک و خلاقیت، مجله نامه فرهنگ، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۷۵، صفحه ۱۶۰ تا ۱۶۷. کوهها را تا جایی که میتوانید با آرامش بکشید. سپس میتوانید دم را با مداد ترسیم کنید و بعد آن را رنگ کنید.

دیدگاهتان را بنویسید