موزه نقاشی پشت شیشه

اگر پروژه نقاشی مربوط به یک اتاق یا فضای بزرگ باشد، می توان چندین قوطی رنگ را در یک سطل بزرگ ترکیب کرد و سپس با یک صفحه در آن را پوشاند. حتی این روش برای باز کردن در یک قوطی قدیمی رنگ نیز توصیه می شود، زیرا ممکن است لبه ها زنگ زده باشند. اگر از کودکان بپرسند که چه چیزی کشیدهاند، آنان بیشتر به محتوای نقاشی اشاره میکنند حتی اگر آن محتوا وجود نداشته باشد. حتی می توان در ابتدا قوطی رنگ را به شدت تکان داده و سپس در آن را با استفاده از بازکننده قوطی رنگ یا پیچ گوشتی تخت باز کرد. در ابتدا باید لبه قوطی را با قلم مو پاک کرد تا رنگ اضافی آن پاک شود. این تابلو نقاشی هماکنون در موزه دل پرادو مادرید نگهداری میشود. رنگ بنفش باعث میشود استری و تنش از ما جدا شود. در این مرحله باید یک یا دو لایه رنگ آستری، روی دیوار پیاده کرد. یکی از بهترین مثالها در هنر روکوکو با آثار نقاش معروف فرانسوی ژان – آنتوان واتئو آغاز شد.

این نقاشان برخی مانند میرک و میرسید علی از شاگردان بهزاد و برخی مانند سلطان محمد از او تاثیر پذیرفتهاند.در سالهای بعد بهعلت رشد شهرنشینی و با ساختن کاخها در پایتخت جدید اصفهان، نقاشی شکل دیگری به خود گرفت و در مواردی جزیی از هنر معماری گشت و بر دیوارها بهمنظور تزیین به کار گرفته شد. Multicolor (مولتی کالر) که در فرهنگ ما به رنگ مولتی کالر معروف و شناخته شده است، یعنی رنگی که از ترکیب چند رنگ ایجاد شده باشد، نقاشی ساختمان به عبارتی ساده تر رنگارنگ و یا همان رنگ ترکیبی. برای شروع نقاشی اصلی دیوارها، ابتدا باید قوطی رنگ را باز کرده و رنگ را هم زد. برای داشتن ساختمانی با پوششی زیبا به سراغ نقاشی نما خواهیم رفت تا با رنگ های متنوع، جلوه ای خاص و چشم گیری در ظاهر ساختمان ایجاد کنیم. سپس باید دسته ابزار را فشار داد تا در قوطی رنگ باز شود. پس از قرار دادن ابزار در زیر در، باید از نیروی متوسطی بر روی دسته استفاده کرد تا بدون ایجاد آسیب در آن، بتوان در قوطی را باز کرد.

البته اگر از پیچ گوشتی یا کاردک بتونه استفاده شود، کناره ابزار برای به دست آوردن قدرت بیشتر انتخاب بهتری است. بهتر است برای این کار از قلم موی 5/2 اینچی استفاده شود. در ابتدا باید با یک قلم موی زاویه دار لایه آستری را اطراف حاشیه های دیوار، در، پنجره و سقف پیاده کرد. باید این کار را در سرتاسر در انجام داده و در نهایت آن را باز کرد. تصاویری که از شاهنامه بایسنقری در دست است این نکته را ثابت میکند. این آهنگ در سبک (ژانر) اهنگ پاپ خوانده شده است. میتوانیم درون گاراژ خانه را نیز در نقاشی ببینیم. به گزارش ساخت خانه : برای اینکه نقاشی ساختمان به خوبی انجام شود باید از رنگ های خوب و مناسب با آن ساختمان و مصالح استفاده شود. در این مرحله نباید با سنباده زدن زیاد تمام مراحل قبلی را از بین برد، بلکه تنها با ایجاد یک لایه زبر روی آستر باید به چسبیدن رنگ به لایه آستر کمک کرد. با پرورش قدرت خلاقه در کودک میتوان مسیر زندگی او را به سمت موفقیت و پیشرفت هدایت کرد.

هنگامی که کل درپوش جدا شده باشد، باید آن را روی سطح صافی قرار داد به طوری که قسمت رنگی آن به سمت بالا باشد. از آستر زمانی استفاده می شود که دیوارها بدون رنگ باشند و یا زمانی که قرار است دیوار ها از رنگ خیلی تیره به رنگ خیلی روشن تبدیل شوند. سر معرف مرکز شخصیت و قدرت فکری است. این نگهبان روس در نخستین روز فعالیتش در مرکز یلتسین واقع در شهر یکاترینبرگ، پس از آنکه برای یک تابلوی نقاشی قرن بیستمی با خودکار چشم کشید، خبرساز شد. اگر دیوار منزل و یا هر سطح مورد نظر در رنگکاری، ایراد و مشکلی بابت گچکاری دارد، میتوانید با استفاده از نقاشی ساختمان با رنگ روغنی مات پنهان کنید. برای این کار، میتوانید به سایتهای حوزه نقاشی ساختمان یا فروشگاههای رنگ مراجعه کنید. سپس باید با استفاده از قلم مو و یا غلتک لایه آستری را پیاده کرد. سپس باید با نوک قلم مو رنگ های موجود روی در قوطی را نیز پاک کرد زیرا این کار از بازگشت رنگ روی در به داخل قوطی و خشک شدن آن جلوگیری می کند.

دیدگاهتان را بنویسید