بررسی مراحل و ویژگیهای نقاشی کودکان و تقویت خلاقیت

آموزش نقاشی و کار با رنگها و استفاده از آن، یکی از این آموزشهاست. این اثر بین سالهای ۱۷۶۳ تا ۱۹۰۰ میلادی در جایی پنهان شده بود و در سال ۲۰۰۵ توسط برخی از تاجران هنر انگلیسی مجددا کشف شد. مردم فرانسه در این دوران حاکمیت پادشاه جدید، لویی پانزدهم را که تنها 5 سال داشت نمی پذیرفتند. شناخت این دورهها، سبب میشود تا بتوانیم فعالیتهایی هماهنگ با تواناییهای کودکان برنامه ریزی کنیم. برای نمونه کودک در این دوره برای ترسیم آدمهایی که به پهلو و نیمرخ ایستادهاند، میکوشد تا آنها را چنان ترسیم کند که تنها یک دست آنها نمایان است. در این دوره به ویژه پسرها به نقاشی کشتیهای فضایی، بالگردها، پرتاب راکت و صحنهی جنگ میپردازند. کودک در این دوره با دلبستگی بیشتری به ریزهکاریها توجه دارد و میتوان این دوره را مرحلهای از واقعگرایی بصری نامید. کودکان در این دوره دربارهی چگونگی و سازمانبندی طرحهای خود بیشتر از پیش میاندیشند، حتی هنگامی که میخواهند شکلهای خود را روی کاغذ بیاورند. این مکتب تحتتاثیر هنر چینی و سبک مغول و همانند آنها دارای طرحهای خشک و بیحرکت بود. نگاه این مکتب بهخصوص به کشیدن حیوانات و شرح همراه با تصاویر داستانها است. کودکان باید خوب نگاه کنند و دربارهی آنچه میبینند بپرسند و جستوجو کنند.

اما اگر با نگاه باریکبینانه کودک را تشویق کنیم تا با اعتمادبهنفس نقاشی کند، با ایدههای غافلگیرانهاش، ما را شگفتزده خواهد کرد. این نشریه که هر ماه نقاشیهای برگزیده از آثار ارسالی را انتخاب و منتشر میکند، این بار نقاشی کودکان محک را انتخاب و چاپ کرد و نقاشی «نازنین» و «مهران» فرزندان محک برنده این شماره بود. از جمله مزایای رنگ های آکریلیک می توان به مقاوت آن در برابر رطوبت، بوی کمتر، اجرای سریع آن و همچنین به پوشش دهی بالا و دوام بالای آن اشاره کرد. اگر تمایل دارید کودک تان در کشیدن نقاشی های فانتزی مهارت پیدا کند بهتر است ابتدا رنگ آمیزی ها با طرح های فانتزی را در اختیار او قرار دهید تا از آن ها ایده بگیرید. کارهای هنری کودک به شدت تحتتأثیر آرزوها و ترسهای ناخودآگاه او قرار دارند بین پارهای از ویژگیهای نقاشی کودکان مانند استفاده از رنگهای سرد و یا تیره، نارسایی در رسم خطوط، قرار دادن نقاشی در محل خاص از صفحه و حذف اعضای بدن، با بعضی از اختلالات خاص مثل اختلال در تکلم و مشکلات خواب کودک، رابطه معناداری وجود دارد. بنا به نظریه اشولر هائویک، کودک در سه سالگی خطوط عمودی را بیش از خطوط افقی رسم میکند زیرا بیانگر اظهار وجود کودک است.کودک سه ساله میتواند، دایره و یا فضای بسته و نیز شکلهای مربع و مستطیل رسم کند.

، دایرههای اولیه، مثلث و مربع هستند که به تدریج، کودک شروع به ترکیب آنها میکند (کروز، ۱۳۸۴: ۸۶). در اواخر سه سالگی شروع به کشیدن اشکالی میکند که شبیه خانه و یا خورشید است. در نقاشی کودک خود را از ممنوعیتها رها میکند و ناخودآگاه درباره کشفیات و دلهرههایش صحبت میکند. کودکان، همیشه سرهای بزرگ ترسیم میکنند؛ ولی اگر سر، زیاد بزرگ باشد، نشانگر آن است که «منِ» کودک بیش از حدِّ طبیعی است. حیاط به سبک و سیاق چهارباغ ایرانی با حوضی در وسط و رختشوی­خانه­ای در ضلع جنوبی محوطه قرار گرفته است. ساختمان عمارت شقاقی (موزه)متعلق به دوران پهلوی اول بوده و معماری آن به سبک معماری­های دوران قاجار تلفیقی از هنر ایرانی- اروپایی است. ابزار مورد نیاز برای نقاشی ساختمان با توجه به تکنیک اجرای رنگ و نقاشی ساختمان متفاوت خواهد بود. مولتی کالر ها آماده هستند و نیاز به هیچ گونه حلالی ندارند و غلظت آنها نیز از قبل تعیین شده است. کشیدن دهان و دندان ممکن است معنی نیاز به خوراکی را نمایان سازد، همچنین به معنی پرخاشگری است.

یک دلیل مهم برای افزایش چشمگیر قیمت تابلوها، افزایش تقاضا برای خرید آنهاست؛ بدین معنی که هر گاه تابلویی خواهان بیشتری داشته باشد به همان نسبت قیمتش افزایش پیدا میکند و وقتی تقاضا بالا رفته و عرضه کاهش یابد، قیمت تابلوها نجومی و انحصاری میشود. همان طور که گفتیم هنگام نقاشی ساختمان انتخاب رنگ یکی از مراحل مهم است. اما تفاوتی که با رنگ روغنی دارد در غیر قابل شست و شو بودن صد در صد این نوع رنگ می باشد که اکثر ایرانیان از رنگ پلاستیکی برای رنگاری سقف ساختمان و داخل کمد دیواری از آن استفاده می کنند؛ رنگ پلاستیکی به دو دسته نیم پلاستیکی و تمام پلاستیکی تقسیم می شود. در سن چهار و نیم سالگی کودک بدن آدمک را میکشد. در سن پنج سالگی آدمک علاوه بر چشمها، بینی و دهان دارای بازو و پا نیز هست. میتوانیم درون گاراژ خانه را نیز در نقاشی ببینیم. هدف چنین نقاشیهایی از سوی کودک این است که آنچه میدانم، در آنجا وجود دارد و از رو درون گاراژ خانه را نیز میبینیم. برای برخی از نقاشیها میتوان یک داستان دور و دراز تعریف کرد: برخاستن هواپیمای جنگنده، جنگ با دشمن، شلیک و تیراندازی، انفجار و غرق شدن که در درون یک نقاشی رخ میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید