آموزش هنر به کودکان، بخش پایانی – مراحل نقاشی در کودکان

به گواه مخاطبین و مقادیر بالای دانلود نقاشی ماکان بند جز ترانه های خوب ماه بوده و با توجه به کامنتهای مردمی در زیر پست ماکان بند که مربوط به انتشار نقاشی میتوان رضایت مخاطبین و هواداران فهمید. هنگامی که میکوشیم توجه کودکان را به آسمان یا به سایه روشن رنگ پوست متمرکز کنیم، گام موثری را در جهت تشویق و ترغیب کودکان برداشته ایم، بدون آنکه از آنها بخواهیم خط افق را ترسیم کنند یا رنگ پوست را صورتی رنگ آمیزی کنند. اصولا کودکان مجموعه ای خواسته ها، آرزو ها و ویژگی های شخصیتی خود را از جمله نافرمانی، ناسازگاری، مهربانی، لطافت و… این نقاشان برخی مانند میرک و میرسید علی از شاگردان بهزاد و برخی مانند سلطان محمد از او تاثیر پذیرفتهاند.در سالهای بعد بهعلت رشد شهرنشینی و با ساختن کاخها در پایتخت جدید اصفهان، نقاشی شکل دیگری به خود گرفت و در مواردی جزیی از هنر معماری گشت و بر دیوارها بهمنظور تزیین به کار گرفته شد. تصویرهایی که ما میبینیم بر پایه دانش تجربی کودکان نقاشی شده است. کودکان دوست دارند خط خطی و آن را تکرار کنند.

دوست داریم کودکان حرکتی روبه جلو و منظم داشته باشند و مراحل را پیاپی پشت سر بگذارند؛ اما در واقعیت این پیشرفت و رشد، یکنواخت و منظم نیست. هنگامی که کودکان به مدرسه میروند، همچنان دوست دارند با خط خطی نقاشی بکشند.( تصویر ۴). میتوان به نقاشی حلقهی پایکوبی اشاره کرد ( تصویر ۱۱) که بر پایه شکلهای سه گوش ترسیم شدهاند. همانطور که در بحث قبلی به آن اشاره شد هر یک از رنگهای ساختمان دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشند که همین ویژگی ها سبب ایجاد تفاوت در قیمت پایانی رنگها شده است. نوک انگشت اشاره هم نزدیک به شصت روی مداد قرار گرفته است که ممکن است فشار انگشت اشاره و شست با یکدیگر برابر باشد. از طرفی هم بهعلت مصالحهای که میان حاکمان مغول و حاکمان شیراز صورت گرفت، عدهای از هنرمندان نیز جذب شیراز شدند. برای کودکان کمتر از شش ساله، کار گروهی غیر ممکن است، زیرا کودکان در این سن دارای خودبینی ی هستند که تبادل اندیشه میان آنها را بسیار دشوار میکند (همان: ۱۹۰). منصور ایمانی هنرمند عرصه نقاشی، زاده سال هزار و سیصد و پنجاه و شش دارفانی را وداع گفت. یکی از روشهای سودمند برای تفسیر این دو سلیقه نقاشی، اندیشیدن به این موضوع است که کودکان چگونه تجربههایشان را بازتولید میکنند.

کودکی که در نقاشیهایش تصویر دارای حرکت را معرفی میکند، معمولاً فردی باهوش و فعال و از همسالانش اجتماعیتر است (تصویر ۲). همانطور که در تصویر ۴ میبینیم، گاهی کودک پیش دبستانی گرایش دارد حالتی را نیز به چهرهای که نقاشی میکند، بیافزاید. در واقع کودکی که در کنار مدرسه زندگی میکند، ساختمان مدرسه را از زاویه دید خودش نقاشی کرده است. همچنین باید از گوشه های مداد با زاویه کم استفاده کنید و فشار مناسبی را برای سایه اندازی اعمال کنید. نخستین شکل در خط خطیهای کودک که میتوان باز شناخت و کودک آنها را آگاهانه ترسیم میکند، شکلهای دایره و بیضی است. هیچ کوششی برای ترسیم جانداران برپایه شکل واقعی آنها انجام نگرفته. خط دارای بار شدید بیانی و قدرت وجودی خاصی است که پویایی و بنیان شکل از آن ناشی میشود (فراری، ۱۳۷۳: ۸۶) در نقاشیهای کودکان ضعف عصبی، با فشردگی و کوتاهی خطوط و پرخاشگری با قطعه قطعه کردن و به هم پیچیدن خطوط نشان داده میشود (همان: ۸۷) (تصویر ۵ و ۶). که این مورد هم از طرف شما مشخص خواهد شد. در مورد مرحلههای بالندگی تصویری کودکان از مرحلهی خط خطی از راه نمادها و شکلها تا واقع گرایی بصری تحیقیقات بسیاری انجام شده است.

بیگمان او نکوشیده است تا خودش را مانند تصویر منعکس شده در یک آینه تمام قد، به تصویر بکشد و سپس بخواهد شناخت و دانش در مورد خودش را از راه آفرینش یک نماد به بزرگی مدرسه، بازگو کند. آشکار است که کودک به دقت پنجره و دودکشها را نگاه کرده و سپس آنها را نقاشی کرده است. نقاشی کودکان دریچه ایست که بعد خلاقیت آن ها را پروش داده و اجازه می دهد به سوژه های واقعی رنگ تخیل بزنند و یا برعکس به تخیلات خود رنگ واقعیت ببخشند و مهم تر از همه آنکه بدون هیچ هراسی جهان را آنطور که می خواهند ترسیم کنند. پدر و مادرها همیشه از کودکان میپرسند که چه چیزی نقاشی کردهاند برای همین است که کودکان مهارت کافی برای پاسخ گفتن را به دست آوردهاند، حتی اگر لازم باشد پاسخ را خودشان بسازند. آشکار نیست چنین نقاشیهایی چه معنایی دارند و کوشش برای یافتن تفسیر و معنا درچنین نقاشیهایی گمراهکننده است. رنگهای مولتی کالر بیشتر کاربردی ترئینی دارند. در نقاشی کودکان تقریبا همیشه مهمترین نمادها، بزرگ ترینها هستند که کودک بیشتر خودش را در آنها نشان میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید